Centar za uzajamnu katalogizaciju Republike Srbije je zbog sve učestalijih zahteva biblioteka iz sistema pripremio nekoliko radionica koje za cilj imaju da bibliotekama pomognu da unaprede svoje poslovanje i maksimalno iskoriste mogućnosti koje im programska oprema COBISS3 pruža u segmentima Pozajmica, Ispisi i Inventar (Revizija).

Materijal za i sam program radionica je pripremila Viši bibliotekar instruktor Emina Čano Tomić, a moguće ih je na zahtev biblioteka organizovati u Elektronskoj učionici Narodne biblioteke Srbije ili, ako za to postoje uslovi, u prostorijama samih biblioteka.
Trenutno u ponudi nudimo sledeće tri radionice:

1. Ispisi i pozajmica u COBISS3 okruženju – napredne funkcije

Ispisi i pozajmica u Cobiss3 okruženju – napredne funkcije program

Ispisi i pozajmica u Cobiss3 okruženju – napredne funkcije slajdovi

 

2. Korišćenje COBISS alata za izradu statistika

Korišćenje COBISS alata za izradu statistika

Uputstvo za izradu korisničkih sortiranja i izvoz podataka

 

3. Priprema za reviziju u programskom okruženju COBISS3

Priprema za reviziju u programskom okruženju COBISS3 - program

 
 
All Right Reserved ©