Kliknite na sliku za start !


Centar za uzajamnu katalogizaciju Republike Srbije je zbog sve učestalijih zahteva biblioteka iz sistema pripremio nekoliko radionica koje za cilj imaju da bibliotekama pomognu da unaprede svoje poslovanje i maksimalno iskoriste mogućnosti koje im programska oprema COBISS3 pruža u segmentima Pozajmica, Ispisi i Inventar (Revizija).
Materijal i sam program radionica je pripremila Viši bibliotekar instruktor Emina Čano Tomić, a moguće ih je na zahtev biblioteka organizovati u Elektronskoj učionici Narodne biblioteke Srbije ili, ako za to postoje uslovi, u prostorijama samih biblioteka.

VBS tim

All Right Reserved by MS ©

 
 
Narodna biblioteka Srbije