COBISS3 programska oprema - preporučeni štampači i drajveri


Za štampu nalepnica sa barcod-om u COBISS3 neophodno je da instalirate novi drajver za Zebra štampač bilo da je to stari model TLP2844 ili novi printeri GK420t, GC420t.

Drajver se zove ZDesigner... i možete ga skinuti sa ovog portala. Molimo Vas da koristite ISKLJUČIVO ovaj drajver.


(desni klik miša na Instalacija novog drajvera za Zebra štampač i klik na Save Target As.. a zatim izaberite destinaciju gde će biti snimljen drajver. Sa te destinacije pokrenite instalaciju drajvera.)

ili sa sajta firme Zebra.


Koristite postojeći štampač sa novim drajverom!
Štampač sa novim drajvererom će raditi i u COBISS2 i COBISS3 programskoj opremi!

Instalacija programa Zebra Setup Utilities služi za download logotipa u štampač Zebra GK420t i Zebra GC420t.

 

1. Instalacija novog drajvera za Zebra štampače: ZDesigner TLP 2844 - ZDesigner GK 420t

2. Instalacija novog drajvera za Zebra štampač - ZDesigner GC 420t

3. Uputstvo za upotrebu Zebra štampač - GK 420t

4. Uputstvo za upotrebu Zebra štampač - GC 420t

5. Uputstvo za podešavanje novog drajvera ZDesigner

6. Instalacija programa Zebra Setup Utilities

 

 
 
All Right Reserved ©