Preporuke za izbor i podešavanje opreme i drugih programa za rad u bibliotečkom Informacionom sistemu COBISS - Serijske publikacije.


1. Promena štampača u COBISS-u

2. Instalacija logotipa u štampač Zebra

3. PRIPREMA I ŠTAMPANJE NALEPNICA ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE

 

 
 
All Right Reserved ©