Preporuke za izbor i podešavanje opreme i drugih programa za rad u bibliotečkom Informacionom sistemu COBISS - Pozajmica.


1. Promena štampača u COBISS-u

2. Primeri izgleda članske karte

3. Podešavanje štampača STAR TSP650, priprema i štampa reversa

4. Program za instalaciju konvertora za barcode skener Metrologic

 

 
 
All Right Reserved ©