Uz svaki zapis u COBISS-u, preko programa CONNECT, može se povezati konkretan multimedijalni fajl. Ovaj fajl će biti vidljiv na OPAC-u i može se gledati ili slušati, u zavisnosti od tipa multimedijalnog fajla.

Neophodno je da ga pripremite, svedete na određenu veličinu (u bajtovima) i smestite u neki folder na vašem PC-u odakle će te ga prenositi u bazu COBISS-a.


VAŽNE NAPOMENE:

Veličine fajlova koje povezujete sa zapisima (u bajtovima) moraju biti manje od 2 Mega bajta.
To znači, da slike treba pripremiti u niskoj rezoluciji 72 pixela, tj. podesite skener da Vam za ove potrebe skenira u rezoluciji 72 pixela ili ako imate već skenirane materijale onda izvršite smanjivanje rezolucije slike (za ovo postoje beplatni programi na internetu). Ova rezolucija slike je ekranska rezolucija, tako da sama slika nije upotrebljiva za neku drugu vrstu reprodukovanja.

Može biti više fajlova uz jedan zapis, za sada je limit za broj fajlova 999, ali treba uzeti u obzir da ovo nije digitalna biblioteka tj. digitalizacija fonda.

Vodite računa o autorskim pravima vezanim za materijal koji postavljate.


Uputstvo o postupku prenosa multimedije


Primeri:

Primer 1 - Razglednica, na OPAC-u u NBS pogledajte ID=122734092

Primer 2 - Audio materijal na OPAC-u u NBS pogledajte ID=114893580 

 
 
All Right Reserved ©