Preporuke za izbor i podešavanje opreme i drugih programa za rad u bibliotečkom Informacionom sistemu COBISS - Katalogizacija.


Preuzimanje zapisa iz ISSN registra.pdf - NOVO

Promena štampača u COBISS-u

Instalacija logotipa u štampač Zebra TLP2844

Instalacija logotipa u štampač Zebra GK420t

Izbor štampača za štampanje barcode nalepnica

Primeri nalepnica sa barcod-om za monografske publikacije

Najčešće korišćene COBISS komande

Podešavanje vidljivosti kontrolnih znakova

COBISS komanda SET UP

Logovanje na testnu bazu za polaznike COBISS početnog kursa - LICBA

Logovanje na testnu bazu za polaznike COBISS početnog kursa - LICVV

Šampanje više nalepnica odjednom ukoliko se nalepnice štampaju kada su publikacije već na policama (za monografske publikacije).

 

 
 
All Right Reserved ©