Preporuke za izbor i podešavanje štampača

 

Osnovne preporuke za štampače su sledeće:

Štampe inventarskih knjiga i slične štampe - HP štampači sa više od 2MB memorije (nije bitno LPT ili USB).

Štampe nalepnica sa barcodom - TLP2844, Zebra GK420t, Zebra GC420t.

Napomena: GK420 i GC420 sunovi modeli štampača s obzirom da proizvođač prestaje sa proizvodnjom modela TLP2844. Može doći do problema ukoliko neka biblioteka već poseduje štampač TLP2844, a nabavi i ovaj novi model. S obzirom da svaki od ovih modela zahteva specifična podešavanja i setovanja, molimo Vas da nam se javite ako do ovakve situacije dođe kod Vas.

Na ovoj stranici imate i instalaciju programa za download logotipa u štampač Zebra GK420t - Zebra Setup Utilities.

Štampe iz modula pozajmice reversi, rezervacije... - POS štampači: EPSON TML90 ili STAR TSP650.

Napomena: Na našem tržištu trenutna situacija sa navedenim POS štampačima je malo specifična. Trenutno nema zastupnika EPSON štampača, tako da je problem u nabavci kao i u održavanju ovih štampača.

 

1. Štampači - Preporuke

2. Uputstvo za podešavanje štampača STAR TSP650

3. Instalacija novog drajvera za Zebra štampače: ZDesigner TLP 2844 - ZDesigner GK 420t

4. Instalacija novog drajvera za Zebra štampač - ZDesigner GC 420t

5. Uputstvo za podešavanje novog drajvera ZDesigner

6. Instalacija programa Zebra Setup Utilities

7. Uputstvo za upotrebu Zebra štampač - GK 420t

8. Uputstvo za upotrebu Zebra štampač - GC 420t

 

 
 
All Right Reserved ©