Uputstva koja možete koristiti za podešavanje
windows-a i instaliranih aplikacija:

  • Podešavanje Windows-a - izbor jezika
  • Podešavanje mejl aplikacija za automatsko potpisivanje poruka
  • Kreiranje mejla u Outlook Express-u
  • WEB-mail pristup vašem poštanskom sandučetu

 

1. Podešavanje Windows-a - izbor jezika

2. Automatsko potpisivanje mail poruka u Outlook Express-u

3. Kreiranje mejla

4. Webmail pristup pošti

5. Linkovi sa vaših Web strana ka elektronskim katalozima

 

 
 
All Right Reserved ©