Uputstva koja možete koristiti za podešavanje
COBISS3:

 

 

1. Podešavanje programa CONNECT - izbor štampača

2. Štampanje nalepnica iz COBISS 3

 

 
 
All Right Reserved ©