Razvoj sistema COBISS

Zajednica jugoslovenskih nacionalnih biblioteka nekadašnje Jugoslavije je 1987. godine prihvatila sistem uzajamne katalogizacije kao zajedničku osnovu bibliotečko-informacionog sistema i sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije, a ulogu informacijskog i bibliografskog servisa, ujedno i nosioca razvoja organizacionih rešenja i programske opreme preuzeo je Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora (Slovenija). Do raspada Jugoslavije, 1991. godine, u sistemu je učestvovalo 55 biblioteka iz svih njenih nekadašnjih republika.

IZUM je 1991. godine promovisao sistem COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) kao nadgradnju sistema uzajamne katalogizacije. Tada se počelo sa korišćenjem istog akronima i za pripadajuću programsku opremu. Biblioteke van Slovenije su potom istupile iz zajedničkog sistema uzajamne katalogizacije, no postepeno su skoro sve obnovile saradnju sa IZUM-om i danas u svojim državama uspostavljaju autonomne bibliotečko-informacione sisteme na platformi COBISS-a.

COBISS predstavlja organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografsko-kataloškom bazom podataka COBIB i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica, bazom podataka o bibliotekama COLIB, normativnom bazom podataka CONOR, a takođe s brojnim drugim funkcijama. Stručne osnove i tehnološke pretpostavke za funkcionisanje sistema su:

standardizovana i uzajamna obrada bibliotečke građe te ujednačeno vođenje kataloga i bibliografija, odgovarajuća osposobljenost stručnih radnika za uzajamnu katalogizaciju, računarska i komunikaciona povezanost biblioteka.

COBISS2 i COBISS3 su dve generacije programske opreme COBISS za automatizaciju bibliotečkog poslovanja i pristup različitim bazama podataka na Internet-u. Programska oprema, koju razvija i održava IZUM, podržava različite funkcije biblioteka i bibliotečko-informacijskih servisa s mogućnošću izbora korisničkih interfejsa na više jezika (slovenački, srpski, bosanski, makedonski i engleski). U toku je prevođenje korisničkih interfejsa i priručnika na bugarski i albanski jezik.

COBISS.SI, COBISS.BH, COBISS.MK, COBISS.SR i COBISS.CG su oznake za autonomne bibliotečko-informacione sisteme koji se uspostavljaju u pojedinim državama (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija i Crna Gora) sa sopstvenim uzajamnim bazama podataka (COBIB.SI, COBIB.BH, COBIB.MK, COBIB.SR i COBIB.CG). U okviru navedenih sistema, programsku opremu COBISS u automatizaciji svog poslovanja koristi preko 500 biblioteka.

COBISS.Net je naziv mreže koja međusobno povezuje autonomne (nacionalne) bibliotečko-informacione sisteme COBISS različitih država i njihove informacione sisteme o istraživačkoj delatnosti. Programska oprema COBISS tehnički omogućuje preuzimanje zapisa iz bilo koje uzajamne baze podataka COBIB, kataloga OCLC (WorldCat) i iz drugih baza podataka. Sporazum o uspostavljanju mreže COBISS.Net i slobodnom protoku bibliografskih zapisa koji se kreiraju u autonomnim bibliotečko-informacionim sistemima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Srbije bio je potpisan u Beogradu februara 2003. godine, a novembra 2006. godine sporazum je potpisala i nacionalna biblioteka Bugarske.

Osnivački akt VBS centra

 
 
All Right Reserved ©