ВБС данас

  • планирање и усклађивање активности у вези с рачунарским повезивањем библиотека у Србији,
  • обезбеђивање програмске опреме COBISS и корисничке документације за узајамну каталогизацију, за локално библиотечко пословање и за друге сервисе,
  • управљање узајамном базом података COBIB.SR и системом COBISS.SR,
  • стручна помоћ библиотекама приликом набавке, инсталирања и одржавања рачунарске опреме,
  • организовање и извођење образовања и стручна помоћ библиотекама и другим корисницима програмске опреме и сервиса COBISS,
  • обезбеђивање и одржавање заједничких рачунарских и комуникационих капацитета за рад система и централних сервиса,
  • стручна помоћ библиотекама приликом конверзије и преноса података из других система,
  • утврђивање оспособљености стручних библиотечких радника за учешће у узајамној каталогизацији.
  • Pravilnik o izdavanju licenci


За контакт са ВБС Центром можете користити следеће адресе:

Званични назив ВБС Центар
Адреса Скерлићева 1, 11000 Београд
Телефон +381 11 2459 473;
+381 11 2455 488 (Образовни Центар - од понедељка до
                            петка од 08.00 до 16.00)
+381 63 469 138   (Моб. Весне Стевановић - од понедељка
                            до петка од 16.00 до 21.00 и суботом
                            од 08.00 до 13.00)
Телефакс +381 11 2452 350
Е-пошта vbsservis@vbs.rs
 

Запослени

Весна Стевановић Руководилац +381 11 2459 473
+381 63 469 138
Ангелина Грујић Начелник +381 11 2452 350
Емина Чано-Томић Стручни сарадник +381 11 2452 350
Љубица Љубишић Стручни сарадник +381 11 2452 350
Сандра Дељанин Стручни сарадник +381 11 2452 350
 
 
All Right Reserved ©